פטנטים נבחרים של סוקל שהונפקו בחודש יוני 2015

  • Singapore Patent No. 201305217-0 on June 22, 2015
  • US Patent No. 9,063,614 on June 23, 2015
  • European Patent No. 2710451 on June 11, 2015
  • US Patent No. 9,052,771 on June 9, 2015
  • US Patent No. 9,052,777 on June 9, 2015
השארת תגובה