Disclosure

במהלך שלב זה הלקוח מציג בפני צוות סוקל גרופ את הרעיון שלו ומקבל מאיתנו רשמים של האם הרעיון לפטנט אידאלי והאם כדאי להשקיע בו ולהתקדם לשלב הבא. 


Drafting

אנו מכינים טיוטה ראשונית בהתאם לפורמט המקובל. ביצוע פעולה זאת על ידנו חוסכת ללקוח זמן רב ומונעת ממנו התעסקות, הוצאות וביורוקרטיה.


Filing

לאחר אישור הלקוח אנו מגישים את הבקשה לרישום הפטנט תוך כדי התחשבות בכל הפרמטרים השונים כדי שהבקשת הרישום תעשה בצורה הטובה ביותר.


Prosecution

מדובר בתהליך מול משרד הפטנטים. במהלכו אנו מבקשים מהמשרד לאשר את הבקשה לפטנט, על סמך טענות כגון חדשנות ההמצאה, עמידה בקריטריונים של פטנט ועוד.


Allowance

אישור רשמי שהפטנט יכול להיות מונפק, המתקבל לאחר אישור הבוחן. לאחר מכן יש לשם אגרת הנפקה והפטנט מונפק ומוגן באופן פורמלי!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!